ue_logo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni Przekaż 1% podatku

Zapytania Ofertowe

 Zapytanie ofertowe z dnia 18 października 2021

Screenshot_from_2021_10_20_08_39_40

f26511c2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Pragniemy poinformować, że  zapytanie ofertowe  z dnia 23 września 2021 w trybie procedury konkurencyjności, zgodnie z Podrozdz. 6.5.2. „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, na zadanie: Remont lokalu w zakresie wskazanym w zapytaniu ofertowym przeznaczonego na usługi społeczne, rehabilitacyjne i kulturalne, z funkcją kawiarenki - Dzienny Ośrodek Wsparcia - Teatr „Biuro Rzeczy Osobistych”, w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.1. zostało anulowane

2.

Zapytanie ofertowe  z dnia 30 września 2021

w trybie procedury konkurencyjności, zgodnie z Podrozdz. 6.5.2. „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, na zadanie:

Remont lokalu w zakresie wskazanym w zapytaniu ofertowym przeznaczonego na usługi społeczne, rehabilitacyjne i kulturalne, z funkcją kawiarenki - Dzienny Ośrodek Wsparcia - Teatr „Biuro Rzeczy Osobistych”, w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.1.

Zapytanie ofertowe  z dnia 23 września 2021
w trybie procedury konkurencyjności, zgodnie z Podrozdz. 6.5.2. „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, na zadanie:
Remont lokalu w zakresie wskazanym w zapytaniu ofertowym przeznaczonego na usługi społeczne, rehabilitacyjne i kulturalne, z funkcją kawiarenki - Dzienny Ośrodek Wsparcia - Teatr „Biuro Rzeczy Osobistych”, w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.1.

Architektura 
Elektryka 
Instalacja
Konstrukcja
Zapytanie ofertowe remont Warszawska 
Warszawska wnetrza specyfikacje 

Dot. Zapytania ofertowego w trybie procedury konkurencyjności, zgodnie z Podrozdz. 6.5.2. „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, na zadanie: Rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne i zdrowotneDzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej "Osiedle Młodych”, w ramach Projektu: SamoDZIELNI - Dzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej "Osiedle Młodych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

ZAGOSPODAROWANIE

ARCHITEKTURA 

KONSTRUKCJA 

INSTALACJA 

ELEKTRYKA 

Ogłoszenie z BK

ZAPYTANIE OFERTOWE 06.06.21R. 

WZÓR UMOWY

FORMULARZ CENOWY

STWIORB

WYJASNIENIE TRESCI ZAPYTANIA_13_05

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA_19_05

ZAPYTANIE OFERTOWE ZMIANA 19_05

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup kart sportowych dla pracowników PSONI Koło w Gdyni, umożliwiających dostęp do obiektów sportowo - rekreacyjnych. Szczegóły zapytania w poniższych załącznikach.

UWAGA! Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmodyfikowany zał. 5 - wzór umowy

* Odpowiedzi na pytania   

Zał. 5 - wzór umowy

Zal_1_Formularz ofertowy

Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zal_3_Oswiadczenie o braku powiazan

Zal_4_Oswiadczenie RODO

Zal_5_Wzor umowy

Zapytanie karty sportowe 16092019

Baza konkurencyjności_ogloszenie_16092019 

Powyższe zapytanie ofertowe opublikowano dnia 16.09.2019r

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę wyposażenia do terapeutycznego punktu przedszkolnego w ramach realizacji projektu pn. „JA SAM” - edukacja dzieci niepełnosprawnych ku samodzielności w terapeutycznym punkcie przedszkolnym” - ETAP IV. Szczegóły zapytania w poniższych załącznikach.

Zal_1_Opis przedmiotu zamowienia_Etap_IV 

Zal_2_Formularz ofertowy_etapIV

Zal_2_2.4_Formularz cenowy_etapIV

Zal_3_Oswiadczenie o spelnianiu warunkow_etapIV 

Zal_4_Oswiadczenie o braku powiazan_etapIV 

Zal_5_Oswiadczenie RODO_etapIV 

Zal_6_Wzor umowy_etapIV

Zapytanie ofertowe_wyposaz_etap_IV

Baza konkurencyjności_ogloszenie_22082019 

 Informacja o wynikach

Powyższe zapytanie ofertowe opublikowano dnia 22.08.2019r

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę wyposażenia do terapeutycznego punktu przedszkolnego w ramach realizacji projektu pn. „JA SAM” - edukacja dzieci niepełnosprawnych ku samodzielności w terapeutycznym punkcie przedszkolnym” - ETAP III. Szczegóły zapytania w poniższych załącznikach.

Zal_1_Opis przedmiotu zamowienia_EtapIII_

Zal_2_Formularz ofertowy_etapIII 

Zal_2_2.6_Formularz cenowy_etapIII_

Zal_3_Oswiadczenie o spelnianiu warunkow_etapIII 

Zal_4_Oswiadczenie o braku powiazan_etapIII

Zal_5_Oswiadczenie RODO_etapIII 

Zal_6_Wzor umowy_etapIII

Zapytanie ofertowe_wyposaz_etap_III

Baza konkurencyjności - ogloszenie

Informacja o wynikach

Powyższe zapytanie ofertowe opublikowano dnia 06.08.2019r

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę mebli oraz wyposażenia do terapeutycznego punktu przedszkolnego w ramach realizacji projektu pn. „JA SAM” - edukacja dzieci niepełnosprawnych ku samodzielności w terapeutycznym punkcie przedszkolnym” - ETAP II. Szczegóły zapytania w poniższych załącznikach.

1. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu foteli biurowych.

Rozeznanie cenowe_krzesła_22319.pdf

Rozeznanie cenowe krzesła22319.doc

2. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu krzeseł bioswing

 Rozeznanie cenowe bioswing_22319.pdf

Rozeznanie cenowe bioswing_22319 .doc

Powyższe zapytanie ofertowe opublikowano dnia 22.03.2019r.

Informacja o wynikach

Odpowiedzi na pytania 

Zal_1_Opis przedmiotu zamowienia_EtapII - poprawiono 15.02.2019

Zal_2_2.10_Formularz cenowy_etapII

Zal_2_Formularz ofertowy_etapII

Zal_3_Oswiadczenie o spelnianiu warunkow_etapII 

Zal_4_Oswiadczenie o braku powiazan_etapII 

Zal_5_Oswiadczenie RODO_etapII 

Zal_6_Wzor umowy_etapII 

Zapytanie ofertowe_meble i wyposaz_etap_II 

Powyższe zapytanie ofertowe opublikowano dnia 11.02.2019r.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę mebli oraz wyposażenia do terapeutycznego punktu przedszkolnego w ramach realizacji projektu pn. „JA SAM” - edukacja dzieci niepełnosprawnych ku samodzielności w terapeutycznym punkcie przedszkolnym” - ETAP I. Szczegóły zapytania w poniższych załącznikach.


Zal_1_Opis przedmiotu zamowienia

Zal_2_Formularz ofertowy

Zal_2A_2F_Formularz cenowy

Zal_3_Oswiadczenie o spelnianiu warunkow 

Zal_4_Oswiadczenie o braku powiazan

Zal_5_Oswiadczenie RODO

Zal_6_Wzor umowy

Zapytanie ofertowe_meble i wyposaz_etapI 

 Powyższe zapytanie ofertowe opublikowano dnia 03.09.2018r.


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na adaptację pomieszczeń budynku usługowego zlokalizowanego w Gdyni ul. Biskupa Dominika 34-36 na potrzeby funkcjonowania terapeutycznego punktu przedszkolnego w ramach realizacji projektu pn. „JA SAM” - edukacja dzieci niepełnosprawnych ku samodzielności w terapeutycznym punkcie przedszkolnym”. Szczegóły zapytania w poniższych załącznikach.

Zal_ 1_Formularz ofertowy

Zal_ 2_Odwiadczenie o braku powiazan

Zal_ 3_Wykaz robot

Zal_ 4_Wzor umowy

Zal_5_Przedmiar robot

Zal_5A_Stan obecny i planowany pomieszczen

Zal_5B_Rzuty pomieszczen

Zapytanie ofertowe