ue_logo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni Przekaż 1% podatku

Projekt Zdrowy personel


Projekt " Zdrowy personel zdrowy pacjent" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy RPPM.05.04.02-22-0041/17-00.

Wartość projektu wynosi 968 087,50 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 919 683,12 zł. 

Termin realizacji projektu: od 01.06.2018 do 30.06.2021

Cel projektu : ograniczenie czynników ryzyka w miejscu pracy oraz zwiększony udział pracowników w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej 

Planowane efekty projektu: 110 pracowników, którzy zgłosili się i skorzystali z badań profilaktycznych 

ue_logo