ue_logo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni Przekaż 1% podatku

1% podatku dla PSONI

Posiadamy status organizacji pożytku publicznego, dlatego możesz nas wesprzeć przekazując 1% swojego podatku dochodowego. Wypełniając zeznanie podatkowe wpisz nasz numer KRS. Jeden procent twojego podatku pomoże nam finansować rehabilitację i wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną i przyczyni się do przygotowania ich do samodzielnego życia oraz integracji społecznej.

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GDYNI KRS 0000093655



Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:

Dołącz do nas!

Dziękujemy naszym przyjacielom i sponsorom